WT 450

Popis

Správný tok materiálů, ať již polotovarů nebo hotových výrobků, nebo dílů ve fázi montáže, hraje důležitou roli při racionalizaci a optimalizaci výrobního cyklu. Linka Emmegi Logistics nabízí firmám konkrétní řešení všech problémů týkajících se skladování, manipulace a montáže. WT 450 je vozík používaný na konci linky jako nástroj pro ukládání dokončených dveří a oken a jejich přemístění na pracovišti.

Stáhnout datový list

PDF